Algemene voorwaarden

1. Personen met een minimum leeftijd van 16 jaar kunnen deelnemen aan de groepslessen, georganiseerd door Lies Moves. Personen onder de 16 jaar kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassen persoon.

2. De deelnemer aan de groepslessen heeft de keuze tussen de (i) de deelname aan de les ter plaatse te betalen (één beurt) of (i) de aankoop van een beurtenkaart (10 lessen). De beurtenkaart is persoonlijk en kan niet doorverkocht worden.

3. Lies Moves houdt zich het recht voor om prijzen te wijzigen / indexeren.

4. De groepslessen starten bij minimaal 6 deelnemers.

5. Lies Moves is gerechtigd om data te verschuiven, de locatie te wijzigen en een vervangster in te zetten.

6. Alle deelnemers aan de groepslessen worden steeds geacht een handdoek bij te hebben en propere schoenen te dragen.

7. Lies Moves is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of lichamelijk letsel die veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan een groepsles van Lies Moves.

8. Lies Moves streeft ernaar de groepslessen naar tevredenheid van de deelnemers te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een deelnemer een klacht heeft over een groepsles. U kunt uw eventuele klacht desgewenst per email kenbaar maken via liesvannuffel°gmail.com.

9. Lies Moves behoudt zich het recht voor om bij herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag, een deelnemer tot de groepsles te weigeren.

10. Lies Moves is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging wordt bekendgemaakt via de website www.liesmoves.be.